menu
Logo Gîtes en Normandie
Réserver
Logo Gîtes en Normandie Notre Hôtel de charme et Gîtes à 5km

Voorwaarden voor de huur van vakantiehuisjes van Gites en Normandie


Artikel 1 – Bevestiging van de reservering
De reservering is effectief zodra de eigenaar de beschikbaarheid gecontroleerd heeft voor de opgegeven periodes.
De reservering is definitief zodra de huurder een voorschot van 30% van het totale huurbedrag aan Gites en Normandie heeft betaald per cheque of zijn/haar betaalkaart- of credit card-nummer heeft doorgegeven voor de afschrijving van dit bedrag door Gites en Normandie.
Met de plaatsing van zijn/haar reservering bevestigt de huurder dat hij/zij kennis heeft genomen van deze voorwaarden voor de huur van vakantiewoningen en dat hij/zij deze accepteert.
De huur kan onder geen beding zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de eigenaar (gedeeltelijk) ten voordele vallen aan derden, ongeacht of dit natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Een schending van deze laatste alinea kan resulteren in de onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst ten nadele van de huurder. De huuropbrengst blijft definitief in handen van Gites en Normandie.

Artikel 2 – Annulering door de huurder
De huurder dient een eventuele annulering per e-mail of telefoon door te geven aan Gites en Normandie. De reeds betaalde bedragen blijven in handen van Gites en Normandie. Dit bedrag kan echter terug worden betaald op voorwaarde dat het huisje opnieuw gehuurd wordt voor dezelfde periode.
Indien de verblijfsduur wordt ingekort, dan blijft het huurbedrag in handen van Gites en Normandie. Er wordt geen enkel bedrag teruggestort.

Artikel 3 – Aankomst en vertrek
De huurperiode begint om 16:00 op de dag van aankomst en eindigt om 12.00 op de dag van vertrek, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen. In dit laatste geval worden de voorwaarden in de onderhavige overeenkomst vermeld.
Indien de huurder later dan 19:00 aankomt of wanneer zijn/haar aankomst is uitgesteld, dan dient hij/zij Gites en Normandie hiervan op de hoogte te stellen. Indien de huurder niet verschijnt op de dag die vermeld staat in de overeenkomst en wanneer Gites en Normandie binnen 24 uur geen bericht ontvangt, wordt de onderhavige overeenkomst geacht ontbonden te zijn en blijft het reeds betaalde bedrag in handen van Gites en Normandie, die vrijelijk over het huisje mag beschikken.

Artikel 4 – Betaling
De reservering is effectief zodra de huurder een voorschot van 30% van het totale huurbedrag heeft betaald of zijn/haar betaalkaart- of credit card-nummer heeft doorgegeven aan Gites en Normandie. De rest van het huurbedrag dient op de dag van aankomst betaald te worden.

Artikel 5 – Duur van het verblijf
De huurder die de onderhavige overeenkomst van bepaalde duur ondertekent, kan geen enkel recht doen gelden om in de accommodatie te blijven na afloop van de verblijfsduur.

Artikel 6 – Gebruik van de accommodatie
De huurder maakt goed en vreedzaam gebruik van de gehuurde accommodatie, op een wijze die overeenkomt met de bestemming van de accommodatie: een vakantie-accommodatie.

Artikel 7 – Capaciteit
Onderhavige overeenkomst wordt opgesteld voor het maximale aantal personen dat op de huurovereenkomst vermeld is. Indien het aantal huurders dit maximale aantal personen overstijgt, kan Gites en Normandie de extra personen weigeren. Eventuele wijzigingen of ontbinding van het contract wordt geacht het initiatief te zijn van de klant.

Artikel 8 – Dieren
In onderhavig contract wordt op het moment van reservering vermeld of de huurder vergezeld zal zijn van een huisdier. Indien de huurder niet aan deze voorwaarde voldoet, dan kan Gites en Normandie het verblijf weigeren. In dit laatste geval zal er geen enkel bedrag terugbetaald worden.

>> Contact Huisjes aan zee
>> Reserveringen Strandhuisjes